Başkonsolosluk Tarihi ve Önceki Başkonsoloslarımız
Emin Şerif Küçükkul
Emin Şerif Küçükkul

6/1/1966-11/28/1967

Cengiz Sebükcebe
Cengiz Sebükcebe

11/30/1967-8/7/1972

Yavuz Aktulga
Yavuz Aktulga

8/8/1972-6/21/1973

Osman  Sirman
Osman Sirman

6/22/1973-12/20/1975

Taşkın Oran
Taşkın Oran

12/21/1975-9/28/1976

Zeki Gönen
Zeki Gönen

9/29/1976-9/23/1980

M. Çetin Oran
M. Çetin Oran

10/1/1980-10/1/1984

Selçuk İncesu
Selçuk İncesu

9/25/1984-10/3/1988

Alp Karaosmanoğlu
Alp Karaosmanoğlu

10/1/1988-3/1/1993

Ömer Zeytinoğlu
Ömer Zeytinoğlu

3/2/1993-9/1/1997

Kaya İnal
Kaya İnal

9/1/1997-7/29/1999

Önder Alpman
Önder Alpman

8/1/1999-5/30/2002

Ahmet Necati Bigalı
Ahmet Necati Bigalı

9/1/2002-8/16/2004

Mehmet Özyıldız
Mehmet Özyıldız

9/1/2004-4/30/2008

Mehmet Poroy
Mehmet Poroy

9/1/2008-8/15/2012

Ali Barış Ulusoy
Ali Barış Ulusoy

9/1/2012-1/16/2017

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu
Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu

2/1/2017-8/31/2020

Umut Deniz
Umut Deniz

9/15/2020-

Atatürk

Umut Deniz Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

1/1/2024 1/1/2024
4/1/2024 4/1/2024
4/10/2024 4/10/2024
5/1/2024 5/1/2024
5/9/2024 5/9/2024
5/20/2024 5/20/2024
6/16/2024 6/16/2024
7/21/2024 7/21/2024
8/15/2024 8/15/2024
9/27/2024 9/27/2024
10/29/2024 10/29/2024
11/1/2024 11/1/2024
11/11/2024 11/11/2024
11/15/2024 11/15/2024
12/25/2024 12/25/2024